You are currently viewing Windows kısayol tuşları

Windows kısayol tuşları

Windows işletim sistemini ile çalışmanızı kolaylaştıracak, üretkenliğinizi arttıracak kısayol tuşları ile zamandan tasaruf edin.

Windows XP, Windows 7 ve Windows Vista da geçerlidir.

Temel Tuşlar

SEKME(TAB): İletişim kutusundaki sonraki denetime gider

SHIFT+SEKME(TAB): İletişim kutusundaki önceki denetime gider

ARA ÇUBUĞU(SPACE BAR): Geçerli denetim bir düğmeyse, bu işlem düğmeyi tıklatır. Geçerli denetim onay kutusuysa, bu işlem onay kutusu durumunu değiştirir. Geçerli denetim bir seçenekse, o seçeneği seçer.

ENTER: Seçili düğmeyi (anahat vurgusu olan düğme) tıklatmaya eşdeğerdir

ESC: İptal düğmesini tıklatmaya eşdeğerdir

ALT+iletişim kutusu öğesindeki altı çizili harf: İlgili öğeye gider F(fonksiyon) tuşları

F1: Yardım

F2: Nesneyi yeniden adlandırır

F3: Tüm dosyaları bulur

F4: Farklı bir klasöre git kutusunu seçer ve kutudaki girdilerde aşağıya ilerler (Windows Gezgininde araç çubuğu etkinse)

F5: Geçerli pencereyi yeniler.

F6: Windows Gezginindeki bölmeler arasında gezinir

F10: Menü çubuğu seçeneklerini etkinleştirir

F11: Eğer bir pencere içerisindeyseniz( explorer veya internet tarayıcısı ) tam ekran moduna geçer. Çıkmak için tekrar F11 tuşuna basılır. Windows sistemi tuş bileşimleri

CTRL+ESC: Başlat menüsünü açar

ALT+TAB: Açık programlar arasında geçiş yapar

ALT+F4: Programdan çıkar

SHIFT+DELETE: Öğeyi kalıcı olarak siler

Windows Logo tuşu+L: Bilgisayarı kilitler (CTRL+ALT+DELETE tuşlarını kullanmadan) Windows programı tuş bileşimleri

CTRL+C: Kopyala

CTRL+X: Kes

CTRL+V: Yapıştır

CTRL+Z: Geri al

CTRL+B: Kalın

CTRL+U: Altı çizili Kabuk nesneleri için fare tıklatması/klavye değişiklik bileşimleri

SHIFT+sağ tıklatma: Alternatif komutlar içeren bir kısayol menüsü görüntüler

SHIFT+çift tıklatma: Alternatif varsayılan komutu çalıştırır (menüdeki ikinci öğedir)

ALT+çift tıklatma: Özellikleri görüntüler

SHIFT+DELETE: Öğeyi Geri Dönüşüm Kutusuna koymadan anında siler Yalnızca klavyeye özgü genel komutlar

SHIFT+F10: Seçilen öğenin kısayol menüsünü açar (bu bir nesneyi sağ tıklatmakla aynı şeydir)

CTRL+ESC: Başlat menüsünü açar (öğe seçmek için OK tuşlarını kullanın)

CTRL+ESC veya ESC: Başlat düğmesini seçer (görev çubuğunu seçmek için SEKMEye, bağlam menüsü içinse SHIFT+F10a basın)

CTRL+SHIFT+ESC: Windows Görev Yöneticisini açar

ALT+AŞAĞI OK: Açılır liste kutusunu açar

ALT+SEKME: Başka bir çalışan programa geçer (görev değiştirme penceresini görmek için ALT tuşunu basılı tutun ve SEKME tuşuna basın)

SHIFT: Otomatik çalıştırma özelliğini atlamak için CD-ROMu yerleştirirken SHIFT tuşunu basılı tutun

ALT+ARA ÇUBUĞU: Ana pencerenin Sistem menüsünü görüntüler (Sistem menüsünden, pencereyi geri yükleyebilir, taşıyabilir, yeniden boyutlandırabilir, küçültebilir, ekranı kaplatabilir veya kapatabilirsiniz)

ALT+- (ALT+tire): Çok Belgeli Arabirim (MDI) alt penceresinin Sistem menüsünü görüntüler (MDI alt penceresinin Sistem menüsünden alt pencereyi geri yükleyebilir, taşıyabilir, yeniden boyutlandırabilir, küçültebilir, ekranı kaplatabilir veya kapatabilirsiniz)

CTRL+TAB: Çok Belgeli Arabirim (MDI) programının sonraki alt penceresine geçer

ALT+menüdeki altı çizili harf: Menüyü açar

ALT+F4: Geçerli pencereyi kapatır

CTRL+F4: Geçerli Çok Belgeli Arabirim (MDI) penceresini kapatır

ALT+F6: Aynı programdaki birden çok pencere arasında geçiş yapar (örneğin, Not Defterinin Bul iletişim kutusu görüntülenirken, ALT+F6 tuş bileşimi Bul iletişim kutusu ile ana Not Defteri penceresi arasında geçiş yapar) Kabuk nesneleri ve genel klasör/Windows Gezgini kısayolları

Seçili nesne için:

SHIFT+DELETE: Seçimi Geri Dönüşüm Kutusuna taşımadan hemen siler

ALT+ENTER: Seçilen nesnenin özelliklerini açar Dosya kopyalamak için:

Dosyayı başka bir klasöre sürüklerken CTRL tuşunu basılı tutun. Kısayol oluşturmak için

Dosyayı masaüstüne veya bir klasöre sürüklerken CTRL+SHIFT tuşlarını basılı tutun. Genel klasör/kısayol denetimi

CTRL+G: Klasöre Git aracını açar (Yalnızca Windows 95 Windows Gezgininde)

CTRL+Z: Son komutu geri alır

CTRL+A: Geçerli penceredeki tüm öğeleri seçer

GERİ: Üst klasöre geçer

SHIFT+tıklatma+Kapat düğmesi: Klasörlerde, geçerli klasörü ve tüm üst klasörleri kapatır Windows Gezgini ağaç denetimi

Sayısal Tuş Takımı *: Geçerli seçimin altındaki her şeyi genişletir

Sayısal Tuş Takımı +: Geçerli seçimi genişletir

Sayısal Tuş Takımı -: Geçerli seçimi daraltır.

SAĞ OK: Genişletilmemişse geçerli seçimi genişletir, genişletilmişse ilk alt öğeye gider

SOL OK: Genişletilmişse geçerli seçimi daraltır, genişletilmemişse üst öğeye gider Özellik denetimi

CTRL+SEKME/CTRL+SHIFT+SEKME: Özellik sekmeleri arasında gezinir Erişilebilirlik kısayolları

Beş kez SHIFT tuşuna basma: Yapışkan Tuşları açar ve kapatır

Sağ SHIFT tuşunu sekiz saniye basılı tutma: Filtre Tuşlarını açar ve kapatır

NUM LOCK tuşunu beş saniye basılı tutma: Geçiş Tuşlarını açar ve kapatır

Sol ALT+sol SHIFT+NUM LOCK: Fare Tuşlarını açar ve kapatır

Sol ALT+sol SHIFT+PRINT SCREEN: Yüksek karşıtlığı açar ve kapatır Windows logosu kısayol tuşları

Menü Tuşu (Sağ Ctrl Tuşunun solundaki tuş) : Seçili öğe varsa o öğenin sağ tıklama menüsünü gösterir

Windows Logo tuşu: Başlat menüsü

Windows Logo tuşu+R: Çalıştır iletişim kutusu

Windows Logo tuşu+M: Tümünü simge durumuna küçültür

SHIFT+Windows Logo tuşu+M: Tümünü simge durumuna küçültmeyi geri alır

Windows Logo tuşu+F1: Yardım

Windows Logo tuşu+E: Windows Gezgini

Windows Logo tuşu+F: Dosya veya klasör bulur

Windows Logo tuşu+D: Tüm açık pencereleri simge durumuna küçültür ve masaüstünü görüntüler

CTRL+Windows Logo tuşu+F: Bilgisayar bulur

CTRL+Windows Logo tuşu+SEKME: Odağı Başlat düğmesinden Hızlı Başlatma araç çubuğuna, sistem tepsisine taşır (odağı Hızlı Başlatma araç çubuğundaki ve sistem tepsisindeki öğeler arasında değiştirmek için SAĞ OK veya SOL OK tuşunu kullanın)

Windows Logo tuşu+SEKME: Görev çubuğu düğmeleri arasında geçiş yapar

Windows Logo tuşu+Break: Sistem Özellikleri iletişim kutusu

Windows Logo tuşu+L: Windows oturumunu kapatır

Windows Logo tuşu+P: Yazdırma Yöneticisini başlatır

Windows Logo tuşu+C: Denetim Masasını açar

Windows Logo tuşu+V: Panoyu başlatır

Windows Logo tuşu+K: Klavye Özellikleri iletişim kutusunu açar

Windows Logo tuşu+I: Fare Özellikleri iletişim kutusunu açar

Windows Logo tuşu+A: Erişilebilirlik Seçeneklerini başlatır (yüklenmişse)

Windows Logo tuşu+ARA ÇUBUĞU: Microsoft IntelliType kısayol tuşlarının listesini görüntüler

Windows Logo tuşu+S: CAPS LOCK tuşunu açar ve kapatır.

Bu makaleyi değerlendir!
[Toplam: 1 Ortalama: 5]

Bir cevap yazın